Ισολογισμός Δήμου Π. Φαλήρου, Ν.Π.Δ.Δ. & Κληροδοτημάτων 2018

Δήμος Π. Φαλήρου

ΑΟΕ 46/2019 Ισολογισμός 2018

ΑΔΣ 210/2019 Ισολογισμός 2018

 

Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο (ΠΟΑΚΕ)

ΑΟΕ 3/2020 Ισολογισμός 2018

 

Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί

ΑΟΕ 436/2021 Ισολογισμός 2018

 

Κληροδότημα Π. Αθανασιάδη

ΑΔΣ 149/2019 Ισολογισμός 2018

 

Κληροδότημα Φερράχ Ζουκίου

ΑΔΣ 148/2019 Ισολογισμός 2018