1

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 2018

AΔΣ 148.2019 Ισολογισμός 2018 ΦΕΡΡΑΧ ΖΟΥΚΙΟΥ 

AΔΣ 149.2019 Ισολογισμός 2018 ΠΑΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ