Έκδοση Αστυνομικής Ταυτότητας

image_pdfimage_print

1. Υποχρέωση για την απόκτηση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες που έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας.

2
. Δικαιολογητικά για την έκδοση

α. Δύο πρόσφατες ασπρόμαυρες φωτογραφίες (για ταυτότητα)
β. Βεβαίωση Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή Υγειονομικού Εργαστηρίου για την ομάδα Αίματος και το RHESUS (προαιρετικά, εφόσον επιθυμείτε την αναγραφή του στο δελτίο σας.)
γ. Ταξιδιωτικό ή άλλο έγγραφο ημεδαπής ή αλλοδαπής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει προηγούμενη εγγραφή των στοιχείων «ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ και ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ» των ενδιαφερόμενων, με λατινικούς χαρακτήρες (προαιρετικ,ά εφόσον επιθυμείτε αναγραφή των ανωτέρω στοιχείων διαφορετική του προτύπου ΕΛΟΤ 743, υποβάλλοντας παράλληλα και σχετική υπεύθυνη δήλωση)
δ. Ένας μάρτυρας, ο οποίος σε περίπτωση ανηλίκου είναι ο ένας από τους γονείς ή ο κηδεμόνας.
ε. Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή εκκαθαριστικό για απόδειξη του τόπου κατοικίας
στ. Πιστοποιητικό γέννησης δεν απαιτείται, το αναζητά υπηρεσιακά το Αστυνομικό Τμήμα


ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ
φθοράς ή απώλειας  ή κλοπής

  1. Δύο πρόσφατες ασπρόμαυρες φωτογραφίες (για ταυτότητα)
  2. Βεβαίωση Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή Υγειονομικού Εργαστηρίου για την ομάδα Αίματος και το RHESUS (προαιρετικά, εφόσον επιθυμείτε την αναγραφή του στο δελτίο σας.)
  3. Ταξιδιωτικό ή άλλο έγγραφο ημεδαπής ή αλλοδαπής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει προηγούμενη εγγραφή των στοιχείων «ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ και ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ» των ενδιαφερόμενων, με λατινικούς χαρακτήρες (προαιρετικά, εφόσον επιθυμείτε αναγραφή των ανωτέρω στοιχείων διαφορετική του προτύπου ΕΛΟΤ 743, υποβάλλοντας παράλληλα και σχετική υπεύθυνη δήλωση)
  1. Ένας μάρτυρας με Ελληνική Αστυνομική Ταυτότητα σε ισχύ.
  1. Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή εκκαθαριστικό για απόδειξη του τόπου κατοικίας
  1. Πιστοποιητικό γέννησης δεν απαιτείται, το αναζητά υπηρεσιακά το Αστυνομικό Τμήμα
  1. Ηλεκτρονικό παράβολο 9 ευρώ όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα. Δεν Απαιτείται Παράβολο σε περίπτωση κλοπής

ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ

Εισέρχεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.gsis.gr, επιλέγετε από τις

«Υπηρεσίες προς πολίτες» το σύνδεσμο: e-παράβολο και εκδίδετε το παράβολο με τίτλο:

Α) Φορέας Δημοσίου -> Δημοσίας Τάξης Π.τ.Π./Ελληνική Αστυνομία:

Β) Κατηγορία Παραβόλου -> Ταυτότητες Ελλήνων πολιτών

Γ) Τύπος Παραβόλου -> αντικατάσταση δελτίου ταυτότητας λόγω φθοράς ή απώλειας ή ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ: 1889

Το παραπάνω παράβολο εκτυπώνεται είτε από εσάς είτε από το ΚΕΠ και πληρώνεται σε τράπεζα της επιλογής σας.

 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ
     Ισχύουν όλα τα δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου εκτός από παράβολο και μάρτυρα σε περίπτωση που τα στοιχεία της προηγούμενης ταυτότητας η οποία θα παραδοθεί στο τμήμα είναι ευκρινή.


Που υποβάλλω τα δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίου ταυτότητας και ποιες ώρες;

Στο Τμήμα Ασφαλείας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Το Γραφείο Ταυτοτήτων του Τ.Α Π.Φαλήρου λειτουργεί  καθημερινά 08.00 εως 14.00,με εξαίρεση την Τετάρτη που λειτουργεί από 14:00 έως 20:00,
για την εξυπηρέτηση των πολιτών που εργάζονται. Επίσης, κάθε Σάββατο από 08:00 έως 12.30 εξυπηρετούν κατά αποκλειστικότητα τους μαθητές.
Σε κάθε περίπτωση, για ειδικότερες διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε
με το Γραφείο Ταυτοτήτων του Αστυνομικού Τμήματος της περιοχής σας.

 

Τηλ. Γραφείου Ταυτοτήτων Τ.Α. Π. Φαλήρου: 210 9859277