Ηλεκτρονικός διαγωνισμός έργου για τα σχολικά κτίρια

image_pdfimage_print

Ανοικτός διαγωνισμός μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

για το έργο

“Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων”

 

  1. Μελέτη
  2. ΤΕΥΔ σε μορφή doc
  3. ΤΕΥΔ σε μορφή pdf
  4.  Προκήρυξη
  5. Αναλυτική Διακήρυξη
  6. Έντυπο οικονομικής προσφοράς
  7. Έγκριση όρων
  8. Περίληψη διακήρυξης
  9. Διευκρινιστική Ανακοίνωση