Υιοθέτησε ένα απο τα σκυλάκια του Δήμου Παλαιού Φαλήρου

Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου σας προτρέπει να υιοθετήσετε
ένα από τα αδέσποτα σκυλάκια που βρίσκονται στο Δήμο μας.
πληροφορίες: 213 20 20 297