Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών: “Προστασία λουομένων κατοίκων του Δήμου μας βάσει του άρθρου 75 του Ν. 3463/06, 2020”

image_pdfimage_print

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών: Προστασία λουομένων κατοίκων του Δήμου μας βάσει του αρ 75 του ν. 3463/06, 2020 : Διακηρυξη 75-2020 Λουομενοι 20PROC006656924

προϋπολογισμού: 36.240,00€ πλέον ΦΠΑ,  (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη)

Περίληψη διακήρυξης: Περιληψη Διακυρηξης Λουομενοι προχειρος 2020 20PROC006656961