Θεατρική παράσταση : Σχέσεις 2 επί 3 της Kathrine Schwyter Giamalidis σε σκηνοθεσία Ιάκωβου Μυλωνά