ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΜΕ-ΣΤΟ ΦΑΛΗΡΟ «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ