Σκίτσα & Γελοιογραφίες από Έλληνες & Ξένους Δημιουργούς του 19ου & 20ου Αιώνα