Σύνδεσμος Συνταξιούχων Επικ. Ασφάλισης Προσωπικού Αεροπορικών Επιχειρήσεων ~ ΄Εκθεση Εικαστικών και Βιβλίου

 Πoλιτιστικό Κέντρο “ΦΛΟΙΣΒΟΣ”

Παρασκευή  30  Ιουνίου 2017, ώρα : 19:00

Σύνδεσμος Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Αεροπορικών Επιχειρήσεων (ΣΣΕ ΠΑΕ)

΄Εκθεση Εικαστικών και Βιβλίου του Συνδέσμου μας

Διάρκεια ΄Εκθεσης : 30-6 έως 3-7

Ωράριο λειτουργίας : 10:00 -14:00 & 17:00 – 20:00