Σεμινάρια ψυχολογίας

 Σεμινάρια ψυχολογίας με την ψυχολόγο Μαρία Ζάγκα
Δευτέρα 27 Απριλίου 2015 και ώρα 19:00 – 21:00

Πολιτιστικό Κέντρο Ηχούς 26