Ροταριανός Όμιλος Π. Φαλήρου, ομιλία με θέμα : Καρκίνος του μαστού – Ογκοπλαστική προσέγγιση