Προβολή του Ντοκιμαντερ με τίτλο : ΤΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΑΣ


Η ΄Ενωση Ηπειρωτών Αγ. Δημητρίου το ΚΟΥΓΚΙ
σας προσκαλεί στην προβολή του Ντοκιμαντέρ
για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα

με τίτλο :
 ΤΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΑΣ του Νίκου Παπακώστα