προβολή της ταινίας SIMSHAR

πρόσκληση για την προβολή της ταινίας
SIMSHAR
(το σενάριο ειναι εμπνευσμένο από αληθινά γεγονότα)

Είναι μια συνεργασία του Δήμου Π. Φαλήρου
και της Πρεσβείας της Δημοκρατίας της Μάλτας ,
στο πλαίσιο της Προεδρίας της γιαυτό το εξάμηνο στην Ε.Ε.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

στο ΣΙΝΕ – ΦΛΟΙΣΒΟΣ
(όπισθεν της Μαρίνας Φλοίσβου).