Πρόσκληση για Έναρξη διαδικτυακού κύκλου Σεμιναρίων

Πρόσκληση για Έναρξη διαδικτυακού κύκλου Σεμιναρίων (Webinar)
Τετάρτη 6 Μαΐου, ώρα 5 έως 7μμ. μέσω της πλατφόρμας ZOOM, και στο link: https://us02web.zoom.us/j/89151767559

Η 1η αυτή θεματική έχει τίτλο: «Η εφηβεία και τα προβλήματά της» και εντάσσεται στο δωρεάν διαδικτυακό κύκλο Σεμιναρίων (Webinar) με γενική θεματική: «Γονείς – Έφηβοι και Επαγγελματικός Προσανατολισμός
στη μετά κορωνοϊό εποχή».

Δείτε στην ΑΦΙΣΑ με τις 4 θεματικές του Σεμιναρίου:

Τα links για την παρακολούθηση των σεμιναρίων στην προσωπική ιστοσελίδα του διοργανωτή.
http://users.sch.gr/ndemertzis