Πολυθεματικη εκδήλωση αφιερωμένη ολοκληρωτικα στη γυναικεία ύπαρξη