Πολιτιστικός Σύλλογος Άνδρου Το Σκούμπι ~ Ομαδική Έκθεση Εικαστικών

Δελτίο τύπου