Παρουσίαση βιβλίου “Κωνσταντινούπολη” – Στις άγνωστες γειτονιές του Κερατίου