Παράσταση Χορευτικών Τμημάτων του Πολιτιστικού και Αθλητικού Κέντρου Π. Φαλήρου