Ομιλία με θέμα : » Πως μετριέται η ζωή «

Πανελλαδική Οργάνωση Γυναικών «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ»
Ομιλία με την κ. Μερόπη Σπυροπούλου
καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών
με θέμα : » Πως μετριέται η ζωή «