Ομιλία με θέμα : Δομή του ΟΗΕ

Ο Σύνδεσμος Κατοίκων Π. Φαλήρου » Ο ΦΑΛΗΡΟΣ » σας προσκαλεί στην
Ομιλία με θέμα : Δομή του ΟΗΕ και ο ρόλος του Συμβουλίου Ασφαλείας
«Επιτροπή Γυναικών Μέλη και αρμοδιότητες »
με ομιλητή: τον Αδαμάντιο Θ. Βασιλάκη (Πρέσβης Ε.Τ. Πρόεδρο του Συνδέσμου)