Ομιλία με θέμα : Δομή του ΟΗΕ

Ο Σύνδεσμος Κατοίκων Π. Φαλήρου ” Ο ΦΑΛΗΡΟΣ ” σας προσκαλεί στην
Ομιλία με θέμα : Δομή του ΟΗΕ και ο ρόλος του Συμβουλίου Ασφαλείας
Επιτροπή Γυναικών Μέλη και αρμοδιότητες
με ομιλητή: τον Αδαμάντιο Θ. Βασιλάκη (Πρέσβης Ε.Τ. Πρόεδρο του Συνδέσμου)