Ομιλία με θέμα “Διατροφή – υγεία – Οικολογική Ισορροπία “

Οικολογική Συνεργασία
Ομιλία με θέμα
Διατροφή – υγεία – Οικολογική Ισορροπία
με ομιλητή : Δρ Γιώργο Χαριτάκη