Ομιλία με θέμα «Διατροφή – υγεία – Οικολογική Ισορροπία «

Οικολογική Συνεργασία
Ομιλία με θέμα
«Διατροφή – υγεία – Οικολογική Ισορροπία »
με ομιλητή : Δρ Γιώργο Χαριτάκη