Ομιλία για τα βότανα, τα καλλυντικά και την σχέση τους με την υγεία, το περιβάλλον και την οικονομία.