Ομαδική Έκθεση Αιγυπτιωτών Εικαστικών καλλιτεχνών με τίτλο: Η καθημερινή ζωή στην Αίγυπτο