Ομάδα Συμβουλευτικής Ψυχολογίας

* ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ 24

  ΤΡΙΤΗ 14  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2017,  ΩΡΑ 18:30 -20:30

Ομάδα Συμβουλευτικής Ψυχολογίας για ψυχολογική υποστήριξη για άντρες και γυναίκες. Επίλυση προσωπικών, Οικογενειακών , Επαγγελματικών προβλημάτων και επίλυση εσωτερικών συγκρούσεων,

από την κ. Μαρία Ζάγκα, Ψυχολόγο- Ψυχοθεραπεύτρια –  Δημοτική Σύμβουλο.