Ομάδα Συμβουλευτικής Ψυχολογίας από την κ. Μαρία Ζάγκα

* ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΧΟΥΣ 26

ΔΕΥΤΕΡΑ 22 IANOYAΡΙΟΥ  2018,  ΩΡΑ 19:00 – 21:00

Ομάδα Συμβουλευτικής Ψυχολογίας για ψυχολογική υποστήριξη για άντρες και γυναίκες. Επίλυση προσωπικών, Οικογενειακών , Επαγγελματικών προβλημάτων και επίλυση εσωτερικών συγκρούσεων,

από την κ. Μαρία Ζάγκα, Ψυχολόγο- Ψυχοθεραπεύτρια –  Δημοτική Σύμβουλο.