Ομάδα Συμβουλευτικής Ψυχολογίας

Ομάδα Συμβουλευτικής Ψυχολογίας για ψυχολογική υποστήριξη
για άντρες και γυναίκες. Επίλυση προσωπικών, Οικογενειακών , Επαγγελματικών
προβλημάτων και επίλυση εσωτερικών συγκρούσεων,
από την κ. Μαρία Ζάγκα, Ψυχολόγο – Δημοτική Σύμβουλο & Πρόεδρο της Δ.Ε.Ι.