Ομάδα Αυτογνωσίας Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής υποστήριξης

Πολιτιστικό Κέντρο «Ηχούς 26»

Την Δευτέρα  26 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 19:00 -21:00 μμ

Ομάδα Αυτογνωσίας Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής υποστήριξης για γυναίκες κι άνδρες, που αφορά προσωπικά, οικογενειακά, επαγγελματικά προβλήματα και επίλυση εσωτερικών συγκρούσεων από την κα Μαρία Ζάγκα, Ψυχολόγο-Ψυχοθεραπεύτηρια -Δημοτική Σύμβουλος και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, Ϊσότητας Φύλλων.