Ο Δήμος Π.Φ. φιλοξενεί στο Κέντρο Κοινότητας την υπηρεσία “Διεκδικούμε Μαζί”.