Νέο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Ανέργων κατοίκων Δήμων Αλίμου, Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου

Ο Σύνδεσμος Δήμων Νότιας Αττικής (ΣυΔΝΑ) οργανώνει δράσεις με στόχο τη βελτίωση της απασχολησιμότητας. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι κάτοικοι των ανωτέρω Δήμων – μελών του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής (ΣυΔΝΑ) που είναι  άνεργοι και εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, με κάρτα ανεργίας σε ισχύ, ανεξάρτητα από το αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι και δεν είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές και δεν παρακολουθούν παράλληλα κάποιο άλλο επιδοτούμενο πρόγραμμα.

Το επίδομα που παρέχεται με την παρακολούθηση του προγράμματος ανέρχεται έως το ποσό των € 1.850.

Τα αντικείμενα κατάρτισης που δύναται ο κάθε ωφελούμενος να επιλέξει είναι:

 • Υπάλληλος διοικητικής υποστήριξης (γραφείου)
 • Στέλεχος διαχείρισης αποθήκης
 • Πωλητής λιανικής
 • Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικής προώθησης εταιρικής παρουσίας–social media marketing
 • Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου (E-Commerce)
 • Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων & εφαρμογών
 • Υπάλληλος υποδοχής/ εξυπηρέτησης και Εξειδίκευση στην Εξυπηρέτηση πελατών και ανάδειξη τουριστικής εμπειρίας (Guest Experience Expert in Tourism)
 • Σερβιτόρος
 • Υπάλληλος τουριστικού γραφείου
 • Στέλεχος εστίασης – Στέλεχος διοίκησης μονάδων εστίασης

Υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή αιτήσεων έχει ήδη ξεκινήσει από τις 25/02/2022. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους έως τις 24/03/2022 στο site του έργου https://sydna.apopsi.gr/ , όπου βρίσκονται:

 • Η  πρόσκληση ωφελουμένων με την αναλυτική περιγραφή του έργου, τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια μοριοδότησης, την υποβολή δικαιολογητικών  και τη διαδικασία επιλογής.
 • Η αίτηση συμμετοχής  και η διαδικασία ανάρτησης των δικαιολογητικών σύμφωνα με τις οδηγίες που θα σταλούν με email κατά την συμπλήρωση της αίτησης.

Οδηγίες  συμπλήρωσης της αίτησης και ανάρτησης των δικαιολογητικών βρίσκονται και  στο video που θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://youtu.be/ciLo7XLu-nY

Δείτε το, 1ο  Ενημερωτικό Δελτίο εδώ