κοπή πίττας του Συλλόγου του Χορευτικού Τμήματος του Πολιτιστικού & Αθλητικού Κέντρου

κοπή πίττας του Συλλόγου του Χορευτικού Τμήματος
του Πολιτιστικού & Αθλητικού Κέντρου του Δ. Π. Φαλήρου.