Κοπή πίττας του Συλλόγου Μορφωτικός Σύνδεσμος Μακροχωρίου » Το 7ο του Βυζαντίου «

Κοπή πίττας
του Συλλόγου Μορφωτικός Σύνδεσμος Μακροχωρίου
« Το 7ο του Βυζαντίου «