Κοπή πίττας του Συλλόγου Ένωσης Κατοίκων Αμφιθέας ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΦΟΝ

Κοπή πίττας του Συλλόγου ΄Ενωσης
Κατοίκων Αμφιθέας ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΦΟΝ