Κοπή πίττας Σώμα Ελλήνων Ναυτοπροσκόπων Α’ Σύστημα Παλαιού Φαλήρου

Κοπή πίττας
Σώμα Ελλήνων Ναυτοπροσκόπων Α΄ Σύστημα Παλαιού Φαλήρου