Κοπή πίτας του Πανελλήνιου Συλλόγου Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων “ΑΛΜΑ”

Κοπή πίτας του Πανελλήνιου Συλλόγου
Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων
ΑΛΜΑ
Ώρα: 18:00
Ίδρυμα Ευγενίδου, Λεωφ. Συγγρού 387