Κοπή πίτας του Πανελλήνιου Συλλόγου Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων «ΑΛΜΑ»

Κοπή πίτας του Πανελλήνιου Συλλόγου
Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων
«ΑΛΜΑ»
Ώρα: 18:00
Ίδρυμα Ευγενίδου, Λεωφ. Συγγρού 387