Κοπή πίτας του Συλλόγου Μορφωτικός Σύνδεσμος

Κοπή πίτας του Συλλόγου Μορφωτικός Σύνδεσμος
Μακροχωρίου Κων/πόλεως “Το Έβδομον του Βυζαντίου”
Ώρα:
19:00 – 21:00
Πολυχώρος δημαρχείου
(Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος)
( Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων )