Καλλιτεχνικός Συνδυασμός Ζωγραφικής και Φωτογραφίας


Καλλιτεχνικός Συνδυασμός Ζωγραφικής και Φωτογραφίας

Διάρκεια : 8 – 11 Ιανουαρίου
 Ώρα: 9:00 – 21:00
της ΄Εφης Αυλωνίτου «Γιατί η Τέχνη είναι συναίσθημα»
Πολιτιστικό κέντρο ‘Φλοίσβος