Φαληρικά 2015 – Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου

Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου
EnCardia


΄Ενας ύμνος στην ποίηση της καθημερινής ζωής.
΄Ενα συγκλονιστικό μουσικό οδοιπορικό, στα τραγούδια της Μεσογείου
και ιδιαίτερα της Κάτω Ιταλίας με ταραντέλες,
τραγούδια κοινωνικού περιεχομένου και τραγούδια του έρωτα.