Ετήσιος καθαρισμός της παράκτιας περιοχής από Οικολογική Συνεργασία & Ν.Ο.ΑΜ.