Έκθεση Ζωγραφικής

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 19:00(εγκαίνια)
΄Εκθεση ζωγραφικής του ζωγράφου, αγιογράφου, Κεραμίστα & γραφίστα
Δημήτρη Καρακατσάνη
Διάρκεια : 25 – 27 Νοεμβρίου 2015
΄Ωρες λειτουργίας : 11:00 -13:00 & 17:30 – 21:00
Πολιτιστικό Κέντρο “Φλοίσβος