Έκθεση Ζωγραφικής του David Kaneen

΄Εκθεση Ζωγραφικής του David Kaneen
Διάρκεια έως 29-02-2016
΄Ωρες λειτουργίας : 09:00 – 21:00
Πολιτιστικό Κέντρο “Φλοίσβος