Έκθεση Εικαστικών και Βιβλίου

΄Εκθεση Εικαστικών και Βιβλίου του Συλλόγου του
Συνδέσμου Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού
Αεροπορικών Επιχειρήσεων ( ΣΣ ΕΑΠΑΕ)
Διάρκεια
έως και 15/02/2016
΄Ωρες λειτουργίας : 9:00 – 14:00 & 17:00 – 21:00
Πολιτιστικό Κέντρο “Φλοίσβος”