Έκθεση Φωτογραφίας

΄Εκθεση Φωτογραφίας από την
Ομάδα Ερασιτεχνών Καλλιτεχνών Φωτογράφων

Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2016 ώρα 19:00 – 22:30
Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2016 ώρα 16:00 – 19:30