Εικόνες του Δρόμου-Ομάδα Καλλιτεχνών Παλαιού Φαλήρου