Δωρεάν ομάδα συμβουλευτικής ψυχολογίας γυναικών και ανδρών για την βελτίωση των ανθρωπίνων σχέσεων στον χώρο της οικογένειας και εργασίας

Η Δημοτική επιτροπή Ισότητας των Φύλων Π. Φαλήρου
σε συνεργασία με τη Δημοτική Σύμβουλο Ψυχολόγο κ. Μαρία Ζάγκα προσφέρει
δωρεάν ομάδα συμβουλευτικής ψυχολογίας γυναικών και ανδρών για την βελτίωση
των ανθρωπίνων σχέσεων στον χώρο της οικογένειας και εργασίας
Ώρα: 19:00 – 21: 00
Πολιτιστικό Κέντρο Ηχούς 26