Διάλεξη με θέματα για το νέο Λύκειο

Εισηγήσεις επαγγελματικού προσανατολισμού
Διάλεξη με θέματα για το νέο Λύκειο, για την διαχείριση άγχους
προ των Πανελληνίων εξετάσεων , για την κοινωνική δικτύωση,
για την αλλαγή επαγγελματικού χάρτη και για τα επαγγέλματα του μέλλοντος.
Ώρα: 18:00 – 20:30
Πολυχώρος δημαρχείου (Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος)
( Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων )