Διαδραστική παρουσίαση του βιβλίου της Έρσης Δοξακοπούλου – Ντουράκη “Το γυάλινο νησί και οι πειρατές”