Χριστουγεννιάτικο BAZZAR του Συλλόγου ΤΕΧΝΟΣΦΑΙΡΑ

Σύλλογος Ελλήνων Εικαστικών και Πολιτισμικών Δημιουργών (ΤΕΧΝΟΣΦΑΙΡΑ)
Χριστουγεννιάτικο BAZZAR του Συλλόγου
Εκδηλώσεις – Δώρα – Εκπλήξεις