Χριστουγεννιάτικο BAZAAR

 Χριστουγεννιάτικο BAZAAR του Συλλόγου ΑΘΗΝΑ
Διάρκεια
: 18 – 20 Δεκεμβρίου
Ώρα: 09:00 – 21:00
Πολιτιστικό Κέντρο Σολωμού 40