Χριστουγεννιάτικη Γιορτή

Χριστουγεννιάτικη Γιορτή
του πρότυπου Παιδικόυ Σταθμόυ και Νηπιαγωγείου το “ΠΑΛΑΤΑΚΙ